woensdag 19 december 2012

Peter R. de Vries en Joris Demmink

Het optreden van Peter R. de Vries in de DWDD van 8 oktober 2012 jl.
Twee dagen voor deze uitzending kwam het AD met onthullingen over Joris Demmink. De reportage kwam van de hand van onderzoeksjournalist Koen Voskuil. Uiteraard heb ik deze aflevering bekeken en ik zag tot mijn grote verbijstering dat Peter R. de Vries alle ruimte kreeg om Koen Voskuil te intimideren. Ik kan me goed voorstellen dat Koen Voskuil daar zich niet op zijn gemak moest hebben gevoeld. Peter R. las hem de les op een betweterige en arrogante toon. Hij en niemand anders weet het beter en diegene die het niet met hem eens zijn worden weggezet als complotdenkers. Tja Peter, als je zo gaat redeneren dan zijn Jan Poot Sr van Chipshol, Adele van der Plas (de advocate van Huyesin Baybasin), ik, de internationale instanties en anderen dus complotdenkers die zomaar de arme Joris Demmink beschuldigen van alles en nog wat. Best jammer dat hij alleen in deze tweet hamert op bewijs. Daar slaat hij de plank nogal mis, omdat het niet gaat om een rechtszaak waarin bewijs nodig is om iemand te veroordelen, maar het gaat om feiten en omstandigheden waaruit een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit kan worden afgeleid (art. 27 Sv). In mijn ogen zijn er genoeg feiten en omstandigheden om Joris Demmink aan te merken als verdachte in de zin van art. 27 Sv, maar daar ga ik straks wat dieper op in. Het enige wat ik vraag is dat de beschuldigingen open en bloot worden onderzocht zonder dat er wordt gerept over vage termen zoals een 'oriënterend onderzoek' zoals Hirsch Ballin en Ivo Opstelten deze gebruikten in het beantwoorden van Kamervragen. 

Welke onderzoeksinspanningen heeft Peter R de Vries daadwerkelijk gedaan?
Klokkenluideronline (Micha Kat) meldde op 11 april 2009 dat Peter R de Vries in 2008 de stukken van het Demmink-dossier had opgevraagd bij Henk Krol en dat hij ze pas na enkele weken had teruggestuurd per koerier. Verder komt naar voren dat hij die stukken in 2008 bij de advocate van Huyesin Baybasin, Adele van der Plas had opgevraagd. In ieder geval heeft hij niet onderzocht of Demmink daadwerkelijk wel of niet in Turkije was geweest, gezien deze tweet waarin hij iemand vraagt om het bewijs te laten zien. Ik vraag me af wat hij Ã¼berhaupt aan onderzoekshandelingen heeft gedaan. Ik denk niet dat hij naar de Homobar Pinokkio in Praag is gegaan om het personeel een foto van Demmink onder hun neus te drukken met de vraag of ze hem herkennen zoals Gay Krant en Panorama wel hebben gedaan. Verder acht ik het niet waarschijnlijk dat hij naar Turkije is gegaan om bijvoorbeeld met de mogelijke slachtoffers van Demmink te praten of om te praten met een politieagent die dingen voor Demmink moest regelen toen hij Turkije bezocht.  Oud-recherchechef Klaas Langendoen heeft wel de nodige onderzoekshandelingen verricht in Turkije. Als er een zaak zeer interessant om te onderzoeken is het wel de affaire Joris Demmink. Helaas heb ik het gevoel dat Peter R. de Vries de laatste jaren alleen zaken aannam/aanneemt waarmee makkelijk gescoord kan worden. Ik geef toe dat je niet makkelijk kan scoren met de zaak Joris Demmink, gezien de vele geruchten die over hem gaan. Je kan wel punten verdienen door openheid van zaken te geven over je eigen onderzoeksactiviteiten in deze zaak en je stellingen onderbouwen met argumenten. Helaas schreeuwt Peter R. de Vries alleen dat er geen bewijs tegen Joris Demmink zonder een fatsoenlijke onderbouwing. Verder dacht ik ergens gelezen te hebben dat hij zei dat hij deze zaak beter kent dan iedereen dacht.

Waarom is Joris Demmink een verdachte in de zin van art. 27 Sv?
Ik zal even uit het blote hoofd uiteenzetten voor Sherlock Peter R. de Vries waarom Joris Demmink volgens mij kan worden beschouwd als een verdachte in de zin van art. 27 Sv. Dit is gebaseerd op de stukken die ik in een jaar tijd met tussenpozen heb doorgenomen. Het gaat onder meer om de Demmink Doofpot, de Runderkamp Papers, maar ook bijvoorbeeld websites, videos op YouTube etc.
  • Er zijn twee Turkse jongens die hem beschuldigen van seksueel misbruik. Een politieagent heeft toegegeven dat hij een van de jongens heeft geronseld voor Demmink.
  • Joris Demmink is door meerdere personeelsleden van de Homobar Pinokkio als een goede klant herkend. Verder staat vast dat er daar kinderprostitutie plaatsvond.
  • De naam van Joris Demmink is gevallen in het HIK (Handel in Kinderen) onderzoek van 1994. Zie voor de bewuste aflevering van Netwerk mijn blog hierover. 
  • Hij werd door diverse bezoekers van het Anne Frankplantsoen in Eindhoven gesignaleerd met zijn auto met chauffeur, dhr. Mostert (die op een onverklaarbare manier dood is gegaan nadat hij bij zijn superieuren had geklaagd over het gedrag van Demmink) waar hij seksuele handelingen verrichte met  minderjarige jongens.  
  • Er is aangifte gedaan door Frank L van seksueel misbruik, maar die heeft hij moeten intrekken onder zware druk. Uiteindelijk is hij veroordeeld voor het doen van een valse aangifte. (bron).
Ik hou het even bij deze feiten en omstandigheden, want er wordt zoveel over Joris Demmink geschreven dat ik niet snel kan nagaan of deze 'verhalen' concreet te onderbouwen zijn. Ik heb onder meer verhalen gelezen over Manuel Schadwald en de IRT-affaire, maar ik moet nog de nodige stukken doorspitten voordat ik daar wat over kan zeggen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten