zondag 14 oktober 2012

Joris D. of Joris F.?

Joris D of Joris F?
Wie zich in de affaire Joris Demmink heeft verdiept, kan ongetwijfeld niet om de bekende uitzending van Netwerk van 20 april 1998 heen. Deze aflevering gaat over het grootscheepse politieonderzoek door een speciaal politieteam van de Rotterdamse politie naar de handel in kinderen (het zogeheten HIK (Handel in Kinderen) onderzoek). In deze aflevering werd een reconstructie gemaakt van de getapte gesprekken, verhoren, processen-verbaal en verder werden transcripties van gesprekken getoond. Dit team werd oorspronkelijk opgericht om de Duitse jongen Manuel Schadwald op te sporen die zeer waarschijnlijk in het kinderprostitutiecircuit van Rotterdam was beland. Bij dit onderzoek stuitte dit politieteam in Rotterdam op een club die wordt beheerd door Lothar G. In de advertenties werd geadverteerd dat het ging om meerderjarige jongens, maar binnen de club van Lothar G. wisten de klanten dat die jongens zeker niet meerderjarig waren. Eind 1994 werd Lothar G. opgepakt voor het handelen in kinderen en seks hebben met kinderen. In diezelfde periode werd ook een club opgerold in de kubuswoningen waarbij een aantal klanten voor de rechter werd gedaagd. Dit nieuwsfeit haalde zelfs de kranten (zie deel 1 van de aflevering van Netwerk van 20-4-1998 op YouTube op 3:32 hieronder) en een van die klanten die werd veroordeeld tot 240 uur dienstverlening en zes maanden voorwaardelijk was een zekere Joris F die toen 40 jaar was. Helaas is dat bewuste vonnis nergens te vinden zodat het niet zeker is om wie het echt gaat. Alleen het getoonde krantenbericht in deel 1 op 3:32 is het bewijs van de veroordeling van Joris F. Het schijnt dat deze Joris F voor het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport heeft gewerkt (bron). Deze veroordeelde Joris F. is volgens Stan de Jong  niet Joris D die in dit krantenbericht voorkomt. Volgens Micha Kat van Klokkenluideronline heeft Martin Froberg, een van de makers van deze Netwerk-serie van 1998 bevestigd dat de Joris in deze serie niet minder dan Joris Demmink is. Verder stelt Micha Kat dat Joris F. heeft 'toegegeven' dat hij die Joris was uit deze serie en dat hij gewoon mocht blijven werken (bron)In deel 2 van deze aflevering hoor je een nagespeeld gesprek vanaf 5:46 waarin een ambtenaar met een hoge  positie bij de overheid met de voornaam Joris (volgens het tap-verslag op 6:33) vraagt om kinderen. Verder wordt gezegd dat zijn naam voorkomt in de staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden. In de Poolse stad Gorzow had Lothar G. een appartement waarin goede klanten geregeld terecht konden. Deze goede klanten maken hierbij misbruik van Poolse minderjarige jongens. Bij die goede klanten zit ook onze hoge ambtenaar Joris. Hij belt vanuit Gorzow naar Lothar G. in Rotterdam. Verder deinsden Lothar G. en zijn klanten er niet voor terug om kinderen onder de achttien jaar vanuit Polen naar Rotterdam te smokkelen. Uit de telefoontapverslagen is gebleken dat Lothar G. onze hoge ambtenaar Joris heeft gevraagd om een zestienjarige jongen vanuit Polen naar Rotterdam te smokkelen (te horen in deel 3 vanaf 4:10).

Conclusie
Na het bekijken van deze Netwerk-aflevering en het doorspitten van de nodige websites ben ik nog niet veel wijzer over de identiteit van Joris F. Ik heb nergens een vonnis gezien met de veroordeling van Joris F. Ik kan wel concluderen dat de veroordeelde Joris geen Joris Demmink is gezien de leeftijd. Bij die hoge ambtenaar van de overheid heb ik mijn vermoedens dat het kan gaan om Joris Demmink gezien de stem van Demmink (ook al is deze goed nagespeeld). Daarnaast hebben meerdere mensen bevestigd dat de naam van Joris Demmink in diverse onderzoeken is gevallen. Ik heb het CV van Joris Demmink nog even nader bestudeerd en ik zag dat hij in 1994 directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken bij het ministerie van Justitie was. Dit kan goed passen in het beeld van een hoge ambtenaar die wel eens de grens over moet voor zijn functie. Hij zou dan alle gelegenheid hebben om zich schuldig te maken aan handel en misbruik van kinderen.

Update
Klokkenluideronline gaat in haar serie artikelen Nog geen spoor van rook in deel 7 in op de bewuste uitzending van Netwerk (bron). Het is inmiddels duidelijk geworden dat Micha Kat en de Netwerk-journalisten van destijds (Martin Froberg en Roelf van Til) de desbetreffende editie van de Staatsalmanak hebben doorgenomen en maar een Joris hebben kunnen vinden. Die ene Joris is Joris Demmink en dit is ook bevestigd aan Klokkenluideronline. Verder heeft Klokkenluideronline een bericht toegespeeld gekregen van het ANP omtrent de veroordeling van de rijksambtenaar. Volgens Klokkenluideronline schijnt Joris F. naar hun weten geen jurist te zijn, maar een techneut te zijn. Het blijft een mysterie wie die ambtenaar is. Er zou toch een vonnis moeten zijn?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten